Меню
Меню

Гаранция 1

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ЗА МАТРАЦИ HAPPY DREAMS
        

I. Гаранционен срок

Внимание! Съгласно Европейската директива 1999/44 СЕ правната гаранция за закупеният от Вас продукт е 2 години. Този гаранционен срок започва да тече от датата на покупката, удостоверена с фактура/ касова бележка и е валиден при попълнена гаранционна карта с печат и подпис. Непопълнени гаранционни карти не се приемат!
С цел да се избегнат всякакви недоразумения, моля прочетете внимателно условията преди да се свържете с нас.

II. Гаранционни условия

Независимо от търговската гаранция, “Хапи Дримз” ЕООД отговаря за липсата на съответствие на закупения продукт с договора за продажба съгласно ЗЗП. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка на продукта или поради некачествени материали и компоненти. Гаранцията е валидна само, ако закупеният продукт е използван и поддържан съгласно условията за съхранение и употреба, приложени към настоящите гаранционни условия. Когато се предявява рекламация, трябва да се представи гаранционната карта и оригиналната фактура и/ или касовата бележка като доказателство за покупката. Рекламацията се извършва при търговеца, от когото сте закупили продукта.

II .1. Гаранцията е валидна в следните случаи:

 • Несъответствие с обявената търговска марка;
 • Несъответствие с обявените на етикета на матрака размери. Допустимите отклонения от тези размери са следните: в дължина и ширина от 0 до -20 мм и във височина ± 10мм;
 • Необратима деформация на ядрото във височина > 20 мм;
 • Дефекти в дамаската;

С ползването на нашите гаранционни условия започналият при покупката гаранционен период не се прекъсва с изключение на времето, необходимо за постигане на споразумение или извършване на евентуална поправка на матрака като това не води до удължаване на гаранционния срок.

Продуктът се поправя или заменя в рамките на 30 календарни дни след писмено потвърждение от страна на клиента за предложения начин на удовлетворяване на рекламацията.

II . 2. Гаранцията не е валидна в следните случаи:

 • Технологично отклонение в ширина, дължина или височина по-малко или равно на 20 мм, нормални промени в твърдостта на матрака или характеристиките на продукта, причинени при обикновената му, всекидневна употреба, които не оказват влияние на свойствата му и не го правят негоден за обичайната употреба на стоки от съответния вид;
 • Експлоатационна деформация на текстила (скъсани конци на капитонажа или борда, петна по текстила, изместване на борда и др.)
 • Дефекти, възникнали в следствие на външно влияние и механични повреди (скъсване, срязване, изгаряне, продупчване и др.);
 • Сгъване/ прегъване на матрака; неправилно транспортиране;
 • Упражняване на силен натиск; скачане върху матрака и рамката;
 • Поставяне на матрака върху пружина или друга непредназначена за целта плоскост, както и продължително неправилно складиране;
 • Замърсяване от плесенни петна (мухъл) в следствие на повишена и неестествена влажност в помещението;
 • Почистване на продукта с абразивни или неподходящи за целта химически препарати;
 • Увреждане на продукта в резултат на лоша поддръжка, немарлива употреба или по друг начин както и повреди, причинени от домашни любимци;
 • Опит за поправка от неоторизирани лица;
 • Когато клиентът не е в състояние да предостави документи за покупката - касов бон/ фактура, и гаранционна карта с подпис и печат. Гаранцията отпада и при опит за поправка или промени във фактурата и / или гаранционната карта.

II .3. “Хапи Дримз” ЕООД си запазва правото да изпрати свой представител на място за констатиране състоянието на рекламирания продукт.

II. 4. Разопакован матрак със сгрешен по вина на клиента модел или размер не подлежи на подмяна.

II. 5. “Хапи Дримз” ЕООД не поема отговорности или препоръки към физическо и здравословно състояние.

С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА както и с УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ, които са му предоставени. 

Моля пазете Вашата гаранционна карта! Тя не подлежи на преиздаване.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА

 • Проветрете новия си матрак няколко часа след разопаковането му, проветрявайте също така помещението всяка сутрин по няколко минути, за да елиминирате влагата, събрала се в матрака.
 • Използването на висококачествена подматрачна рамка е задължително условие за правилната експлоатация на матрака. Тя спомага за безпроблемната вентилация на въздуха и предотвратява образуването на мухъл. Предявени рекламации за матраци, при които не са използвани подматрачни рамки, ще се считат за невалидни.
 • Не използвайте матрака на пода или извън леглото. Това може да доведе до замърсяване и образуване на мухъл.
 • Не позволявайте някой да скача или упражнява силен натиск върху матрака, той не е изчислен за такова натоварване.
 • Не мокрете матрака и не допускайте проникването на каквото и да е количество течности в него. Препоръчително е използването на протектор за матрак.
 • Не свивайте и прегъвайте Вашия матрак под ъгъл повече от 20°.
 • Не отстранявайте фирмената лента и другите поставени знаци. Те са нужни за идентификация и съдържат информация за експлоатацията на Вашия матрак. Матраци с отстранени такива са без право на рекламация, дори и при наличието на гаранционна карта.
 • Не използвайте агресивни почистващи химикали или разтворители. Прахосмукачката е най-подходящият начин за почистване.
 • Дръжките на матрака са предназначени да Ви улеснят при обръщането му. Те не следва да се използват при транспортирането му.
 • Влаганите материали за изработка на всички модели матраци на „Хапи Дримз” ЕООД са от най-високо качество. Въпреки това в процеса на експлоатация те претърпяват някои минимални геометрични изменения, които са допустими до ± 20 мм и не влияят на комфорта при ползването на матрака.
 • При необходимост от продължително съхранение продуктът следва да се съхранява неразопакован, поставен в хоризонтално положение в помещение с нормална влажност и без поставяне на други предмети върху него.

Във връзка с правилната поддръжка на матрака е препоръчително той да бъде обръщан през съответния месец, така както е показано на схемата (освен в случаите, когато матракът е предназначен за едностранно ползване).

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки